Predictive homeopathie

Als klassiek homeopaat ben ik steeds op zoek naar verdieping in mijn werk. In 2018 heb ik de opleiding predictive homeopathie gevolgd en in 2019 de vervolgopleiding.

Predictive homeopathie is de bekende klassieke homeopathie van Samuel Hahnemann, maar dan gekoppeld aan de huidige kennis van de anatomie, fysiologie en embryologie .Predictive Homeopathie is ontwikkeld door Dr. Vijayakar uit India.

Inmiddels is me heel duidelijk geworden dat door het werken volgens de inzichten van de predictive homeopathie mensen met minimale homeopathische doseringen enorme verbeteringen van hun gezondheid en welzijn bereiken