Klassieke Homeopathie

Wat is klassieke homeopathie?

Klassieke homeopathie is een holistische geneeswijze. Dat wil zeggen dat de mens als geheel wordt behandeld en dus niet alleen de specifieke klacht of ziekte. Dit betekent dus ook dat een homeopatische behandeling maatwerk is. Er wordt een middel gegeven dat specifiek bij die persoon past. 

Met klassiek wordt bedoeld dat er maar één middel wordt gegeven. Dit is dus anders dan bij de homeopatische middelen die verkocht worden bij de drogist. Daar zitten meerdere middelen bij elkaar in. Daarbij richten die middelen zich op de klachten en niet op de mens als geheel. Geen maatwerk dus.
 
Doel van de behandeling
 
Ieder mens beschikt over een eigen afweersysteem om zich te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Klachten ontstaan als onze afweer niet meer in staat is goed te reageren op die prikkels van buitenaf.
 
Het doel van de behandeling is het versterken van de eigen afweer zowel lichamelijk, emotioneel als mentaal. Hierdoor verdwijnen klachten, maar dat niet alleen. 
Gezondheid is meer dan alleen klachtenvrij zijn. Gezondheid is jezelf kunnen zijn, in je kracht staan en van daaruit adequaat kunnen reageren op alle uitdagingen die het leven voor ons in petto heeft.
 
Klachten
Klachten kunnen acuut zijn of chronisch.
  • Acute klachten (bij een verder gezonde afweer) reageren snel op een homeopatisch middel.
  • Chronische klachten: hierbij is de afweer blijvend verstoord en moet hersteld worden. De klachten zijn over een langere tijd ontstaan en de behandeling zal daarom logischerwijs ook langer duren
  • Acute klachten die ontstaan vanuit een chronische klacht. Hierbij is sprake van een acute klacht die voortkomt uit een chronische verstoring van de afweer. De reactie van de acute klacht op een middel moet snel zijn, maar een verdere behandeling is nodig om die chronische verstoring van de afweer op te lossen.
Consult
 
Omdat de behandeling zich moet richten op de gehele persoon betekent dit uiteraard ook dat in een consult veel meer wordt besproken dan alleen de klacht waar iemand mee komt. Het gaat erom wie je bent en wat maakt jou eigenlijk wie je bent! Een eerste consult duurt daarom 1,5 tot 2 uur. Een vervolgconsult 45 tot 60 minuten. Ruim de tijd dus om je goed te leren kennen!