Klassieke homeopathie bij kinderen met gedragsproblemen of leerproblemen of ontwikkelingsproblemen

 
In de huidige tijd zien we veel kinderen om ons heen die moeite hebben om zich in onze drukke en veeleisende maatschappij staande te houden. Veel van die kinderen krijgen uiteindelijk een 'stempel', waarmee wordt aangegeven dat ze anders zouden zijn. Hierbij kun je denken aan pdd-nos, leerproblemen, syndroom van Asperger, gedragsproblemen, ADD, ODD, ADHD, hooggevoeligheid.
 
Klassieke homeopathie kan voor deze kinderen heel veel betekenen. De ontwikkeling die ergens stagneert kan door het juist inzetten van homeopatische middelen weer op gang gebracht worden. Ik heb in mijn praktijk verbluffende resultaten gezien bij deze groep kinderen en ben dan ook heel gedreven om veel meer kinderen die dreigen vast te lopen ondersteuning te bieden door middel van klassieke homeopathie.
 
Omdat een eerste consult voor sommige kinderen te lang kan duren of te confronterend kan zijn, is er de mogelijkheid om het eerste consult op te splitsen in twee momenten. Eerst komen de ouders hun volledige verhaal vertellen. In dezelfde week komt het kind samen de ouders. Wat in het eerste gesprek nog niet aan bod is gekomen spreken we dan door.